Tag

Taget udgør en vigtig del af husets fremtoning. Et nyt tag er derfor en oplagt mulighed for at give din bolig et stilmæssigt løft. HC Norn har mange års erfaring med tagarbejde. Der er mange danske boliger der kan bruge et nyt tag og efterisolering så de kan roligt kontakte os så vil vi udarbejde et godt tilbud til Dem. Det kan være sig tegl, eternit, skiffer vi kan levere det hele. 1 sal er også en mulighed. Læs mere